Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

הנדסת מערכת, יישום מערכות מורכבות בהם השלם שונה מסכום חלקיו.

February 16, 2017

נפגשנו שוב כל יזמי התוכנית, והפעם למפגש לימודי מיוחד עם שרון שושני תבורי, מומחית להנדסת מערכות ותחבורה. 

במהלך ההרצאה למדנו כי הנדסת מערכת היא צורת חשיבה, גישת פיתוח ושיטות המאפשרים יישום מערכות מורכבות מוצלחות הכוללות חומרה, תוכנה, אנשים וארגונים. חשיבת מערכת הינה חשיבה הוליסטית הכוללת הבנה כי: השלם שונה מסכום חלקיו, המערכת נדרשת לעבודה בסביבתה (מימד פיזי), מערכת דורשת תפיסת מחזור חיים שלם (מימד הזמן), ניתן לחשוב על מערכת באמצעות חשיבת top-down  וגם  bottom-up. חשיבת מערכת היא חשיבה מונחית סיכונים.

 

חשיבה זו מבינה כי בפרק הזמן הראשון של תכנון מערכת מוגדר חלק גדול של עלותה וכי שינויים המבוצעים בהמשך הדרך יעלו הרבה יותר בזמן וכסף. חשיבה זו מביאה להבנה כי כדאי לנתח סיכונים בשלב מוקדם בתהליך ולתכנן להסיר את אלו שלא ניתן להימנע מהם מוקדם ככל האפשר.

 

למרות שנראה לכאורה כי תפיסת הנדסת מערכות אינה תואמת לסטארטאפים הראנו כי חשיבה זו חשובה גם לעולם זה. דוגמה למשל של סרטון How Systems Thinking Helps Entrepreneurial Ventures Start, Grow, and Mature  (ממליץ לכם בחום לצפות בסרטון).

 

למדנו עקרונות בסיסיים במימוש הנדסת מערכות:

ניתוח צורך הכולל הגדרת גבולות המערכת – ושמירת הגמישות לשינוים, זיהוי בעלי עניין (מלבד המשתמשים בהם עסקנו עד כה) – למשל הרגולטור הנוכחי והעתידי או קבוצות חברתיות, הגדרת הצרכים של כל בעלי העניין ודירוג החשיבות של הצורך.

המרת צורך לדרישות מערכת – מעבר מעולם המשתמש לעולם המערכת, באמצעות ניתוח פונקציונלי או ניתוח תהליכים. שילוב דרישות ilities בדרישות המערכת (אמינות, זמינות, תחזוקתיות וכו')

ניתוח חלופות ע"י הצעת חלופות נוספות, הגדרת קריטריונים לבחירה ושילוב יכולות בין חלופות.

אינטגרציה כתהליך מלווה מתחילת פיתוח המאפשר הורדת סיכונים של חוסר שילוביות בשלב מוקדם וכן מאפשר להדגים ערך המערכת גם כאשר רק חלקים מוגבלים קיימים.

 

מימוש הנדסת מערכות אינו מוגבל בערכו רק לשלבים הראשונים אלא מעלה את הסיכוי כי נוכל להתאושש גם מאירועים לא צפויים בהמשך. אם למשל ננתח חלופות נוספות, יהיה לנו כלי לבצע שינוי ביכולות אם נתקל בתחרות או חוסר יכולת מימוש בהמשך.

עסקנו בכמה דוגמאות – המקרר הכפרי בהודו (ראה יוטיוב למעלה), מערכת מניעת שכחת ילד באוטו, אפליקציות ל"מעקב" אחר ילדים (ע"י הוריהם).

 

במהלך ההרצאה כל צוות התנסה במימוש השלבים על הפרויקט שלו. שיעורי הבית לכל צוות, על המערכת שלו הם לזהות סיכונים ולחשוב איך ומתי יורדו. להשלים את ניתוח גבולות המערכת, השלמת רשימת בעלי העניין והצרכים שלהם כולל זיהוי עוצמת הצרכים וקונפליקטים ביניהם. המרה לדרישות, הגדרת קריטריונים לחלופות וחשיבה על אפשרות חלופות, חשיבה על אינטגרציה וזיהוי אמצעים שידרשו כדי לממש זאת.

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now