ערב שולחנות עגולים באקסלרטור

עוד מפגש של כל צוותי היזמים אחרינו, והפעם מפגש "שולחנות עגולים".

במפגש כל צוות ישב ביחד עם המנטורים שלו ונציגי העירייה סביב שולחן אחד, המטרה שהם קיבלו הייתה לעבוד יחדיו על מנת לבנות ולהגדיר את "מפת הדרכים" של המיזם לארבעת החודשים הקרובים, חודשי התוכנית.

עליהם לבדוק את הנחות המוצא שלהם, ואז להכיל אותם על מפת הדרכים, אשר כוללת אבני דרך מרכזיות וכן יעדים מדידים, KPI, מהן תגזרנה המשימות השוטפות.

לאחר שעה וחצי של עבודה מאומצת של כולם, החלו המיזמים להציג זה לאחר זה את מפת הדרכים של המיזם באמצעות מצגת שהכינו. או אז החל סיעור המוחות האמיתי, כאשר היזמים האחרים והמנטורים החלו לתקוף ולבדוק את הנחות המוצא, האם אכן הKPI מדידים האם אכן אבני הדרך מעשיות מבחינת זמן ויכולות של הצוות, האם ישנן זויות או דברים עליהם לא חשבו.

אין ספק "שהמוחכוורת" עבד בצורה מדהימה והיזמים למדו המון ונעזרו בכל הצוות הגדול שהיה נוכח.

#KPI #מפתדרכים #אבנידרך

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts